Den som arbetar som hyrläkare har inte en fast anställning på en vårdinrättning, så som sjukhus, utan arbetar i stället åt ett bemanningsföretag. Via detta företag kan sedan sjukhus, vårdcentraler och liknande hyra en läkare, kanske med en speciell kompetens, till exempel för att fylla en plats under en kortare tid.

Läs mer om att arbeta som hyrläkare, när den här typen av uppdrag behövs samt hur lönen ser ut här.

Vad är en hyrläkare?

En hyrläkare arbetar alltså inte som fast anställd på ett sjukhus eller liknande, utan arbetar som en slags konsult på ett bemanningsföretag. Enkelt förklarat innebär det att olika typer av vårdinrättningar kan hyra in en hyrläkare, till exempel vid följande situationer:

  • För att minska vårdköer
  • För att fylla upp en tom plats, till exempel under en rekryteringsprocess
  • För att en speciell kompetens behövs

Uppdragen kan variera i tid – en del gäller bara för några enstaka pass medan andra gäller för en längre tid. Var uppdragen finns kan också skilja sig men som hyrläkare brukar det finnas möjlighet att själv välja vilka uppdrag som ska utföras och inte.

Hur ser lönen ut?

Att arbeta som hyrläkare innebär att det krävs ganska mycket flexibilitet. Ibland kan hyrläkare kallas in med väldigt kort varsel, och kanske på en ort långt ifrån den egna bostadsorten. Det gör att lönen ofta är högre jämfört med att vara anställd men det finns förstås flera saker som påverkar hur hög lön en sådan läkare kan få.

Först och främst beror det på erfarenhet och kompetens. En läkare med någon form av specialistkompetens tjänar mer än till exempel en allmänläkare – precis som det är för dom som är fastanställda. Hur lång erfarenhet som finns påverkar också, då dom med många års erfarenhet tjänar ett par tusen mer i månaden.

En annan sak som påverkar är var uppdragen utförs. På vissa platser runt om i landet råder stor personalbrist inom vården och av den anledningen erbjuds även högre löner där. Många som arbetar som läkare för bemanningsföretag tar även på sig uppdrag i Norge – där lönen är ännu högre.

Med högre löner finns möjlighet att arbeta mindre men ändå tjäna mer. Ämnet har varit periodvis omdiskuterat men för den som vill jobba lite och tjäna mycket finns mest fördelar med ett sådant upplägg.