Industriproduktionen – expandera och sälja produkter

Industriproduktionen är ett omfattande mått på produktionen av en industri. Tillverkningssektorn omfattar gruvdrift, petroleum, el, plast, kemikalier och andra allmännyttiga företag. Dessa industrier bidrar bara med en liten del av BNP, men de är extremt känsliga för konsumenternas efterfrågan och räntor. Som sådan finns det många branscher som upplever kontinuerlig tillväxt men inte utvecklas så […]