Hydraulpressar kallas de mekaniska pressar som används för att pressa material av olika slag. De används inom en rad olika branscher och är viktiga för bland annat tillverkning, montering och underhåll. Dessa pressar hjälper bland annat till att böja och sätta samman plåtar, metalldelar eller utrustning.

Hur fungerar hydraulpressar?

Det finns flera olika sorters hydraulpressar och allesammans fungerar på sitt eget unika sätt. Men de delar också många egenskaper och drivs allesammans av en hydraulpump. Pumpen kan vara antingen manuell, tryckluftsdriven eller elektrisk. Vilken slags pump som används beror på vilken uppgift pressen ska utföras och hur stor den är.

Pumpen skapar ett fast tryck som bestämmer hur många tons tryck pressen kan skapa. När den aktiveras får trycket från den hydrauliska pumpen pressens cylinder att komma ner och den hamnar då i kontakt med materialet. Pressen pressar då materialet med den förutbestämda kraften som bestäms av pumpen.

När trycket sedan försvinner igen dras cylindern tillbaka upp till sitt utgångsläge. Denna process upprepas varje gång ett material ska pressas. Ibland kan dock denna mekanism vara mer eller mindre automatiskt. Detta är framför allt fallet med hydraulpressar som används för att pressa ofta eller mycket.

Fördelarna med att pressa saker på detta sätt

Fördelarna med att använda hydrauliska pressar för att pressa material är flera. Samtidigt har de vissa nackdelar gentemot andra alternativ. Till exempel är de relativt långsamma och har dessutom en lite lägre tillförlitlighet. Dessutom är de lite mer energikrävande än andra slags pressar och har dessutom en tendens att överhettas ganska enkelt. Däremot inkluderar fördelarna att dessa pressar:

  • skapar maximal kraft i pressandet
  • kan anpassas utifrån det aktuella behovet
  • har en lång hållbarhet
  • tar upp mindre utrymme jämfört med en traditionell mekanisk press
  • kan skapa väldigt komplexa och avancerade former genom att pressa material
  • skapar exakt samma tryck varje gång
  • är mer mångsidig än vad andra pressmaskiner är.

Därför är en hydraulisk press ofta att föredra då den har fler fördelar än nackdelar. Dessutom går de flesta av de få nackdelar som den ändå har att undvika om man bara tänker till lite grann.