Även om de flesta går till jobbet utan en tanke på att otrevligheter skulle kunna inträffa, är det inte ovanligt att säkerheten från tid till annan testas. Det kan vara allt ifrån direkta rånförsök, till att hot eller angrepp sker i arbetet. Som arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda en trygg och säker miljö för de som vistas i lokalerna. Ett bra företagslarm är därför någonting man bör överväga.

Det finns ett stort utbud företagslarm i dagsläget. Allt ifrån uppkopplade larm med utryckning eller övervakning, till passiva larm som skrämmer bort eventuella tjuvar vid inbrott. Vad som är bäst för en specifik verksamhet är någonting man kommer fram till genom samtal med larmföretag och/eller rådgivare inom säkerhet.

Företagslarm med övervakning

Det finns flera sorters övervakning som kan komma att vara aktuella när man tittar på företagslarm. Å ena sidan handlar det om kameror inne i en butik eller reception. Dessa noterar alla tänkbara detaljer vid ett eventuellt brott, och kan bidra med viktig information. Det finns också de kameror som används nattetid vid lager eller lastområden för att upptäcka såväl planering som brott.

Även om man kan komma långt med kameror och larmsystem, är det få saker som har samma effekt som en utryckning. Det går inte alltid att förlita sig på att larmsignalen räcker för att skrämma bort de som försöker bryta sig in i en nedsläckt lokal. En utryckning med rutinerade yrkespersoner är dock någonting som innebär en direkt reaktion. Dagens företagslarm är ofta uppkopplade för att snabbt signalera till operatören att någonting händer. Inte sällan är dessa företagslarm konstruerade för att både kunna skicka trådbundna såväl som trådlösa signaler. Det går därför inte att på cineastiskt vis klippa av kablar för att tysta eventuell kommunikation.

Företagslarm kan varna för skador

Även om företagslarm i synnerhet associeras med brott, kan de även fylla en funktion gällande eld och fukt. Om någonting skulle brinna i lokalerna, kan övervakning underlätta för den personal som kallas till platsen. Man kan dessutom få en lägesanalys i fråga om såväl omfattning som om någon människa vistas i byggnaden. Detta är information som kan vara mycket viktig för brandkår eller annan blåljuspersonal att känna till.